Grondverzet

Grondverzet is een ruim begrip en het komt er in essentie op neer, dat de ondergrond waar een weg of object op komt te liggen rijp gemaakt dient te worden alvorens er daadwerkelijk een weg kan worden aangelegd.

Het begint hierbij natuurlijk met het verplaatsen van de oude ondergrond, vaak is deze grond niet geschikt om de weg op te laten rusten zonder dat er op korte termijn verzakkingen zouden ontstaan.

VBT B.V. verwijdert de bovenlaag van de grond en bij een eventuele verontreiniging wordt deze afgevoerd zodat de “nieuwe” onderlaag voldoet aan de wettelijk gestelde achtergrond waardes.

Om een duurzame infra te kunnen bouwen met riolering en de uiteindelijke wegenbouw beginnen we natuurlijk met het welbekende grondverzet.

Herstructureren van de grond

Als de locatie van de grondwerkzaamheden gereed en schoon zijn om weer te worden aangelegd conform de opdracht, starten we natuurlijk met het aanleggen van de riolering-infra. Gewoonweg “zand erover” zal hierin natuurlijk niet volstaan.

Contact opnemen

Het aanleggen van een gezonde onderlaag onder een weg of straatmeubilair vereist wel specialistische werkzaamheden. Een correcte manier van draineren, aanleggen en aansluiten van riolering en de afwerking van de onderlaag op dusdanige wijze dat regenwater ook daar naartoe gaat waar wij het willen hebben. In de afvoergoten en niet op de weg.

Grondverzet is onze specialiteit

VBT B.V. heeft de kennis en kunde in huis om het grondverzet en alle facetten die daarbij komen kijken aan te pakken en uit te voeren. Wij werken uitsluitend met gecertifieerd personeel en materiaal dat voldoet aan de modernste eisen. Heeft u vragen over grond verzet of een van onze andere specialiteiten?

Neem gerust contact op, wij staan u graag te woord.

ONZE Diensten

Wegenbouw

Riolering

Grondverzet

Sierbestrating

Mobiele steenzagerij